verzekeringen

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

POLIS 95428580001 UITBATING

Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurders

POLIS 5810429

Gemeen recht – vrijwilligers

POLIS 991070330001

Wat is verzekerd?

MEDISCHE KOSTEN, NA TUSSENKOMST
MUTUALITEIT EN VOLGENS BAREMA’S
ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING

– INVALIDITEIT & OVERLIJDEN

– MATERIELE SCHADE (KLEREN & ANDERE
BEZITTINGEN) IS IN PRINCIPE NIET GEDEKT

Wat moet ik meesturen?

– DATUM SCHADEGEVAL
– UUR SCHADEGEVAL

– VOORNAAM – NAAM – GEBROORTEDATUM

STRAAT
HUISNUMMER POSTCODE
PLAATS

EVENTUEEL:
TELEFOONNUMMER – EMAIL – BANKREKENING

PLAATS VAN HET SCHADEGEVAL

OORZAAK VAN HET SCHADEGEVAL

EEN UITVOERIGE OMSCHRIJVING VAN HET
SCHADEGEVAL EN AARD VAN DE SCHADE

contact VIA BESTUUR VZW VEZALO

MARCEL NAETS:
verzekering@vezalo.be

 

Met cc naar: bestuur@vezalo.be

of rechtstreeks zie contact personen hiernaast